‘Niets moet, alles mag en heel veel kan’ bij Charon Uitvaartbegeleiding Sassenheim en Omstreken

Sassenheim- “Het hoeft niet altijd zoals men denkt dat het hoort te zijn”, is uitvaartbegeleider Angé Hooijmans serieus. Onlangs is Angé haar eigen uitvaartonderneming ‘Charon Uitvaartbegeleiding Sassenheim e.o’ gestart en nu op vrijdagmiddag 14 september laat zij in Paviljoen ‘Het Sassennest’ in Park Rusthoff een ieder die belangstellening heeft,  kennis-maken met haar unieke wijze van uitvaartbegeleiding waarbij het verzorgen en het op een zo’n natuurlijk mogelijke wijze openbaren van een overledene én het begeleiden van mooie uitvaarten dé meerwaarde is.

“Nabestaanden behoren terug te kunnen kijken op een waardevol afscheid en een warmhartig samenzijn waarmee ze in hun leven verder kunnen”, vertelt Angé, die graag iets voor mensen wil betekenen en met grote betrokkenheid de rol van uitvaartbegeleider vervult. “Afscheid nemen kan tegenwoordig overal en er zijn keuzemogelijkheden te over”, weet ze uit ervaring. “Maar kiezen en een uitvaart arrangeren kan pas wanneer je weet hebt van alle mogelijkheden van keuzes. Immers, zo’n afscheid van een dierbare kan en doe je maar één keer en dan moet wel alles kloppen.” Angé weet waarvoor ze staat. Liefde, Aandacht en Respect zijn haar kernwaarden. “Ik laat mensen zijn wie ze zijn. Ik luister tussen de woorden door, ik hoor en sta méér dan open voor de dingen die er zijn en die er werkelijk toe doen. Elke keer weer is dat anders maar zo kan een uitvaart wel het leven van een overledene kenschetsen en wordt de afscheidsceremonie bovenal heel persoonlijk, exact zoals de nabestaanden en ook de overledene het écht willen.”

Bij Charon Uitvaartbegeleiding Sassenheim e.o krijgen nabestaanden gedurende de gehele periode rondom een uitvaart nagenoeg alleen met Angé te maken, van a tot en met z. De uitvaartbegeleider glimlacht. “Steeds meer mensen denken bij leven en welzijn soms al na over hun afscheid. Ook hierin denk ik met mensen mee, ga met ze in gesprek en begeleid hen met het op papier zetten van hun wensen. Uiteindelijk is afscheid nemen van een dierbare toch een herinnering voor het leven.” De presentatie in ‘Het Sassennest’ (hoofdingang Park Rusthoff aan de Hoofdstraat) is tussen 16.00 uur en 19.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Charon Uitvaartbegeleiding Sassenheim e.o, Neptunusstraat 12, 2172 CK Sassenheim, ‘24/7’ bereikbaar 06 – 45 70 06 53, www.charonuitvaart-sassenheim.nl 

Bij overlijden bel 06 45 70 06 53.
(Dag en nacht bereikbaar)

Share This